آیا 25 دسامبر میلاد حضرت عیسی صلوات الله علیه است ؟

در این باره بین محققان اختلاف  وجود دارد.

در کتاب زین الاخبار از ابوسعید عبدالحی بن ضحاک بن محمود گردیزی (تألیف به سال 444 ه.ق) که یکی از کتب معتبر زبان فارسی است و حاوی اطلاعات دقیق و کهن در باب تاریخ عمومی و تاریخ ایران است نیز دراین باره تاریخ دقیقی ارائه نداده است.

لازم به ذکر است که متن کتاب زین الاخبار گردیزی کهن و قدیمی است و کاربرد کلمات هم به همان صورت آمده است هر چند نثری ساده و مرسل دارد و به شیوه ی دوره ی سامانیان است.

در باب بیستم این کتاب با عنوان :(اندر اسباب عید هاء ترسایان و چگونگی هر عید)می خوانیم:

"اما [این ماه کانون الاول] میلاد شب مولود عیسی بن مریم بوذه است. صلوات الله علیه  و آن اختلاف کی اندر شب اوست بسیار است.اگر بگویم کتاب دراز گردذ و اندر روز او هم خلاف کردند و گفتند آن ولادت در ششم کانون الآخر بوذ."

(ص.340.باب 20. به اهتمام دکتر رحیم رضا زاده ملک.تهران.انجمن آثار و مفاخر فرهنگی : 1384 )

بنابراین نمی توان نظر قاطعی داد.