از زبان کبوتر حرم امام رضا علیه السلام

 

 

فاطمه:

 

... از بالا که نگاه می کنم مردم دل خسته را می بینم که برای خانه تکانی قلب رنجیده

شان به امام رضا پناه آورده اند..سر بر ضریح می گذارند و چونان ابر بهار اشک می ریزند

 

نگین:

 

پرنده ها در سرما و گرما به نقاط سردسیر و گرمسیر کوچ می کنند ولی ما کبوترهای

حرم دوست نداریم از این جا چشم برداریم چه رسد که بخواهیم برویم.دلیل آن فقط

زیبایی و شور و شوقی است که در این جا یعنی حرم پاک امام رضا ست...

 

زهرا:

 

من خوشبخت ترین  موجود روی زمینم. هر روز صبح به شوق او بیدار می شوم .او خیلی

زیباست .مثل یک خورشید.او مرا صدا می زند می گوید بیا این جا و برایم از درد دل هایت

بگو...حرمش زیباست .

با این که کوچکم ولی با داشتن او ملکه جهانم ...آه ! دلم برایش تنگ می شود اگر دقیقه ای دیر شود...