دلم قلمرو جغرافیای ویرانی ست

هوای ناحیه‌ ی ما همیشه بارانی ست


دلم میان دو دریای سرخ مانده سیاه

همیشه برزخ دل تنگه ی پریشانی ست


مهار عقده ی آتشفشان خاموشم

گدازه‌ های دلم دردهای پنهانی ست


صفات بغض مرا فرصت بروز دهید

درون سینه ی من انفجار زندانی ست


تو فیض یک اقیانوس آب آرامی

سخاوتی، که دلم خواهشی بیابانی ست


 

 تنفس صبح /قیصر امین پور.مجموعه کامل اشعار ص.393موضوعات مرتبط:

تاريخ : | | نویسنده : مدیر |