گروه شیدایی فلک در نظر دارد تا با جمع آوری آثار و نوشته های خلاق دانش آموزان سمپاد  آن را به صورت مکتوب و ماندگار چاپ ومنتشر کند ؛لذا از همه ی دانش اموزان خلاق و توانا در زمینه ی نویسندگی دعوت می شود  آثار و دل نوشته ها ی خود را با توجه به موارد زیر در جهت پرمحتوا یی  نشریه ی شیدایی فلک  به این گروه ارسال نمایند.

مقاله های علمی ادبی (که در موضوعات مختلف حائز رتبه شده است )شعر، قطعات ادبی، طنز،خاطرات تحصیلی جذاب و مؤثر،گزارش روزانه از ساعات درسی با چاشنی طنز و همچنین مناجات های خلاقانه با زبان  دروس گوناگون چون ریاضی،فیزیک،هندسه،شیمی،جغرافیاو...

 

 

ارسال آثار به گروه شیدایی فلک کلاس نهم شش

 موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٤/۸/٢٥ | ٦:٥٩ ‎ق.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

      اخـــــلاق

 

 

 

                                    چشم بهـــی مدار از این بد سِگال قوم                                           

                                        
کاین جا شرافت همه کس دست خوردنـی است

تاج غــــرور وفخــــــر ز ســـــرها فُتادنــــی

                                          نقش وفا ومهـــــــــرزدل ها ستـودنـــی است

جز نقش نابــــکار «زر» آن هم زدست غیـــر

                                             دیگر نقوشـــشان همـــه از یاد بردنـــــی است

اقـــــوام روزگار به اخــــــــــلاق زنده اند              

                                               قومی که گشت فاقد اخـــلاق ،مُردنــــی است

 

 

 

قالب شعر قطعه است که محمد تقی بهار سروده است

 

مفهو م بیت آخر: ارزش زندگی به اخلاق نیک است و گرنه زندگی معنا ندارد

 

اقوام /اخلاق/ جمع مکسر است

قوم اسم جمع است

فاقد هم خانواده ی فقدان.فقید .مفقود است

مردنی:صفت لیاقت است(مصدر+ی=صفت لیاقت)

زنده.فاقد اخلاق.مردنی :مسند

سه جمله دارد

نهاد جمله ی سوم در مصرع دوم به تاویل می رود: (قوم فاقد اخلاق )نهاداست

 

 

 موضوعات مرتبط: اقوام روزگار به اخلاق زنده اند , شعر ملک الشعر درباره اخلاق

تاريخ : ۱۳٩٤/۸/٢۳ | ٦:۳٦ ‎ق.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

در این آرایه حرف یا حروفی تکرار می شود و موسیقای کلام را زیباتر و بیشتر می کند.

مثال یک:

رشته ی تسبیح اگر بگسست معذورم بدار  

دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود         (حافظ)

 

مثال دو:

نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست  

آن چه سلطان ازل گفت بکن آن کردم       (حافظ)

 

مثال سه:

 

   جهان فانی و باقی فدای عارض ساقی  

  که سلطانی عالم را طفیل عشق می بینم (حافظ)

 

مثال چهار:

 

قصور عقل کجا و قیاس قامت عشق   تو هر قبا که بدوزی به قد ادراک است

سحر به باغ درآ کز زبان بلبل مست     بگویمت که گریبان گل چرا چاک است  (سایه)

 

مثال پنج:

 

نگاه کن که غم درون دیده ام   چگونه قطره قطره آب می شود

چگونه سایه ی سیاه سرکشم     اسیر دست آفتاب می شود                    (فروغ)

 

مثال شش:

زندگی ضرب زمین در ضربان دل ماست

زندگی هندسه ی ساده ی یکسان نفس هاست                                   (سهراب)

 

مثال هفت:

 

بندم اگر چه خود بر پای نیست

سوز سرود اسیران با من است                                                           (ا.بامداد)

 

مثال هشت:

سوز سرمای صداقت سخت است

در خزانی که پر از تشویش است                                                           (رها)

 

 

درد دندان دارم و دردم نمی داند کسی 

داور دادار داند درد دندان مرا

 

 

دلم شکسته تر از شیشه های شهر شماست

شکسته باد کسی کاین چنینمان می خواست        (مهدی سهیلی)

 

 

 

 موضوعات مرتبط: آرایه ادبی تکرار حرف , واج آرایی , نغمه ی حروف

تاريخ : ۱۳٩٤/۸/٢٢ | ٢:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

 

1.معانی واژگان2نمره

زنجره...........               مونس.........   

به رغم...........         صلاح............. 

 

عظمت...............      شکوه............. 

 فروغ..........              اعجاز............

 

 

2.تاریخ ادبیات1نمره

کتابی از سعدی.....................               

  اثری از علی شریعتی...................

 

 

3. خود ارزیابی 1نمره

منظور از "آینده با حرف ساخته نمی شود چیست؟.............................................

 

 

4.دانش ادبی 1. نمره

تست1:     کدام گزینه به صورت ادبی است؟

الف.جز نام تو نیست بر زبانم  

 ب. غنچه هم گفت:من چه دلتنگم

ج.خدایا تو را دوست دارم   

    د. صبح یک روز نوبهاری بود

 

تست2:     در کدام گزینه تشبیه به کار رفته است؟

الف. هم قصه ی نانموده دانی        

     ب. گویی با هر یک آشنایی دیرینه دارم

ج.نفس داغ گرگ یک باره سرد شد     

 د.روناک مثل بره ای دستهایش راتکان داد

 

 

5.دانش زبانی5 نمره

 -برای هر یک از انواع جمله ی امری و پرسشی مثال بزنید و آخر آن را نشانه گذاری کنید.

مثال برای جمله ی امری...................................................

مثال برای جمله ی پرسشی................................................

 

 -آیا عبارت "من تو را بسیار دوست دارم" جمله ی عاطفی است؟5/0نمره   بله...       خیر...

 

  تست3:     در کدام گزینه هم خانواده ی کلمات درست آمده است؟5/0نمره

الف.عجیب.معجزه. عاجز.متعجب       

          ب. معلم. عامل. معلوم.علم

ج.معصوم.معصومه.عصمت.اعتصام        

     د. نظام.ناظم.انضباط.نظم

 

 -عبارت زیر چند جمله دارد؟ جمله ها را مشخص کنید.1نمره

کژال از کنار هرکس می گذشت سلام می داد و با احوال پرسی کوتاهی می گذشت.چشمه را دور زد. 

   تعداد جمله.......

 

 -با توجه به جملات زیر صحیح و غلط را معلوم کنید. 5/0نمره

*عبارت" برگ درختان سبز در نظر هوشیار"یک جمله ی کامل است.  ص....غ....

*جمله ی"دوستم با شنیدن صدای اذان برای رفتن به مسجد و خواندن نماز آماده شد." فقط یک فعل دارد.   ص....غ.....

 

 -کامل کنید.5/0نمره

 *هر  یک از انواع جمله ها با .......و آهنگ مناسب خود بیان می شوند.

 *فعل بخش اصلی جمله و انتقال دهنده ی ...........است.

 

 

6.معانی ابیات و مصرع ها 3نمره:

الف. ای هست کن اساس هستی // کوته ز درت دراز دستی

....................................................................

 

ب.تو نیز اگر بخفتی به از آن که درپوستین خلق افتی.........................................

 

ج.گفت پیغمبر هر آن کو سِر نهفت // زود گردد با مراد خویش جفت

.........................................................................................

 

 

7. درک مطلب:2نمره

 

تست4:  در جمله ی(الهی، جانی ده که کار آن جهان سازیم) منظور از(کار آن جهان سازیم) چیست؟

      الف. روز قیامت پس از مرگ 

     ب. آماده کردن اعمال نیک برای آخرت   

    ج. زندگی آخرت را زیبا کردن        

  د. از این دنیا به آن دنیا رفتن

 

تست5:  دربیت (ای هست کن اساس هستی /کوته ز درت دراز دستی) منظور از مصرع دوم چیست؟

الف. خداوند به کسی ظلم و تجاوز نمی کند     

           ب. خدایا تو تمام جهان را ایجاد کرده ای

ج. دست های تو از درت دراز است                

  د. تو خدا هستی و دستهای دیگران از تو کوتاه است

 

تست6:   با توجه به دوبیت زیر،مفهوم کدام گزینه با بقیه یکسان نیست؟

           "این درختانند همچون خاکیان  /   دست ها بر کرده اند از خاکدان                                                                     

با زبان سبز و با دست دراز    /    از ضمیر خاک می گویند راز"

 

الف.درختان شاخه ی دستهای خود را به آسمان برده اند             ب. نهال های جوان و ساقه های سرسبز دعا می کردند

ج.نسیم چون مادری مهربان به کودکانش ادب می آموخت            د.نوجوانان امیدوار ذرت ها در گوش نسیم آمین می گفتند

 

تست7:  با توجه به بیت(از ظلمت خود رهایی ام ده//با نور خود آشنایی ام ده)  منظور از (خود) در مصرع دوم چیست؟             الف. خدا             ب. خودم        ج. هر انسان خودخواه         د. خویش

 

 

 

 

با آرزوی بهروزی

 

 موضوعات مرتبط: آزمون فارسی هفتم

تاريخ : ۱۳٩٤/۸/۱۸ | ۸:۱٧ ‎ق.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

متن کامل قصیده ی اخوان ثالث

متناسب با فارسی پایه نهم(فصل آزاد. ص 41: ادبیات بومی)

 

 

 

 

مهدی اخوان ثالث (زاده اسفند ۱۳۰۷، مشهد- درگذشته ۴ شهریور ۱۳۶۹، تهران) شاعر پرآوازه و موسیقی‌پژوه ایرانی بود. نام و تخلص وی در اشعارش «م. امید» بود.

اخوان ثالث در شعر کلاسیک ایران توانمند بود. وی به شعر نو گرایید و آثاری دلپذیر در هر دو نوع شعر به جای نهاد. همچنین، او آشنا به نوازندگی تار و مقام‌های موسیقیایی بوده‌ است.

پدر او که علی نام داشت، یکی از سه برادری بود که از اردکان در استان یزد به مشهد نقل مکان کرده بود و از این رو آنان نام خانوادگی‌شان را اخوان ثالث به معنی برادران سه‌گانه گذاشتند.
 

 

کتاب‌شناسی

اشعار

        ارغنون، انتشارات تهران، (۱۳۳۰)

سایر آثار

     آورده‌اند که فردوسی (کتاب کودکان , ۱۳۵۴)

  • درخت پیر و جنگل (۱۳۵۵)
  • پیر و پسرش (قصه‌ای نه کوتاه برای بچه‌ها)
  • نقیضه و نقیضه سازان (بحث و تحقیق ادبی)
  • کتاب مقالات (جلد اول)
  • بدعت‌ها و بدایع نیما یوشیج (کتابی مفصل در بحث و تحقیق شیوه نو نیمایی در شعر فارسی , ۱۳۵۷)
  • عطا و لقای نیما یوشیج (۱۳۶۱

(منبع: سایت ویکی پدیا:دانش نامه ی آزاد) 

 

 

قصیده ی :تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم 

 

 

ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم
تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم
تو را ای کهن پیر جاوید برنا
تو را دوست دارم، اگر دوست دارم
تو را ای گرانمایه، دیرینه ایران
تو را ای گرامی گهر دوست دارم
تو را ای کهن زاد بوم بزرگان
بزرگ آفرین نامور دوست دارم
هنروار اندیشه ات رخشد و من
هم اندیشه ات، هم هنر دوست دارم
اگر قول افسانه، یا متن تاریخ
وگر نقد و نقل سیر دوست دارم
اگر خامه تیشه است و خط نقر در سنگ
بر اوراق کوه و کمر دوست دارم
وگر ضبط دفتر ز مشکین مرکب
نئین خامه، یا کلک پر دوست دارم
گمانهای تو چون یقین می ستایم
عیانهای تو چون خبر دوست دارم
به جان، پاک پیغمبر باستانت
که پیری است روشن نگر دوست دارم
سه نیکش بهین رهنمای جهان ست
مفیدی چنین مختصر دوست دارم
همه کشتزارانت، از دیم و فاراب
همه دشت و در، جوی و جر دوست دارم
کویرت چو دریا و کوهت چو جنگل
همه بوم و بر، خشک و تر دوست دارم
شهیدان جانباز و فرزانه ات را
که بودند فخر بشر دوست دارم
به لطف نسیم سحر روحشان را
چنانچون ز آهن جگر دوست دارم
هم افکار پرشورشان را که اعصار
از آن گشته زیر و زبر دوست دارم
هم آثارشان را، چه پند و چه پیغام
و گر چند سطری خبر دوست دارم
من آن جاودان یاد مردان که بودند
به هر قرن چندین نفر دوست دارم
همه شاعران تو وآثارشان را
به پاکی نسیم سحر دوست دارم
ز فردوسی، آن کاخ افسانه کافراخت
در آفاق فخر و ظفر دوست دارم
ز خیام، خشم و خروشی که جاوید
کند در دل و جان اثر دوست دارم
ز عطار، آن سوز و سودای پر درد
که انگیزد از جان شرر دوست دارم
وز آن شیفته شمس، شور و شراری
که جان را کند شعله ور دوست دارم
ز سعدی و از حافظ و از نظامی
همه شور و شعر و سمر دوست دارم
خوشا رشت و گرگان و مازندرانت
که شان همچو بحر خزر دوست دارم
خوشا حوزه شرب کارون و اهواز
که شیرین ترینش از شکر دوست دارم
فری آذرآبادگان بزرگت
من آن پیشگام خطر دوست دارم
صفاهان نصف جهان تو را من
فزونتر ز نصف دگر دوست دارم
خوشا خطه نخبه زای خراسان
ز جان و دل آن پهنه ور دوست دارم
زهی شهر شیراز جنت طرازت
من آن مهد ذوق و هنر دوست دارم
بر و بوم کرد و بلوچ تو را چون
درخت نجابت ثمر دوست دارم
خوشا طرف کرمان و مرز جنوبت
که شان خشک و تر، بحر و بر دوست دارم
من افغان همریشه مان را که باغی ست
به چنگ بتر از تتر دوست دارم
کهن سُغد و خوارزم را با کویرش
که شان باخت دوده ی قجر دوست دارم
عراق و خلیج تو را چون ورازورد
که دیوار چین راست در، دوست دارم
هم ارّان و قفقاز دیرینه مان را
چو پوری سرای پدر دوست دارم
چو دیروز افسانه، فردای رویات
به جان این یک و آن دگر دوست دارم
هم افسانه ات را، که خوشتر ز طفلان
برویاندم بال و پر، دوست دارم
هم آفاق رویایی ات را که جاوید
در آفاق رویا سفر دوست دارم
چو رویا و افسانه، دیروز و فردات
به جای خود این هر دو سر دوست دارم
تو در اوج بودی، به معنا و صورت
من آن اوج قدر و خطر دوست دارم
دگر باره برشو به اوج معانی
که ت این تازه رنگ و صور دوست دارم
نه شرقی، نه غربی، نه تازی شدن را
برای تو، ای بوم و بر دوست دارم
جهان تا جهان است، پیروز باشی
برومند و بیدار و بهروز باشی

 

(منبع: کتاب مهدی اخوان ثالث.محمد حقوقی تهران.نگاه.1389.ص 331 )موضوعات مرتبط: تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم قصیده ای از اخوان , اخوان ثالث , قالب شعر تو را ای کهن بو و بر دوست دارم

تاريخ : ۱۳٩٤/۸/۱۳ | ۸:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

 

1.معانی واژگان2نمره

هجر...........               نژند.........    جثه...........         توفنده............. 

 

بوریا...............      محال........       تأمل کردن..........    کریم............

 

 

2.تاریخ ادبیات1نمره

 

کتابی از سعدی..................... اثری از ابوالقاسم قشیری........................

 

 

3. خود ارزیابی 2نمره

 

دو مورد از راه های شناخت خدا را بنویسید....................................................

 

 

4.دانش ادبی 2. نمره

 

 -.بیت زیر به چه داستان هایی اشاره دارد؟

گلستان کند آتشی بر خلیل      گروهی بر اتش برد ز آب نیل

...............................................................

 

 

-(مشبه به) در جمله  (روناک دستهایش را مانند بره ای در هوا می چرخاند) کدام است؟

 

               الف. می چرخاند           ب. دستهایش            ج. روناک           د. بره ای

 

 

 

-. برای بررسی ساختار یک متن ازچه پرسش هایی بهره می گیریم؟یک مورد.....................

 

 

5.دانش زبانی3 نمره

 

1.مصدر    .بن ماضی   .بن مضارع      از فعل(دارد) را بنویسید.

 

2. نهاد در جمله ی (جوانه تکانی خورد و به سنگ نگاه کرد.) چیست؟............

 

3. عبارت (غلام گفت:به خدای چه بگویم؟   )  چند جمله است؟

الف. یک        ب. دو     ج. سه        د. چهار

 

 

 

6.معانی ابیات و مصرع ها 3نمره:

الف.پرستار امرش همه چیز و کس//بنی ادم و مرغ و مور ومگس

....................................................................

 

ب.برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه.........................................

 

ج.عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند//

.........................................................................................

د.جهان متفق بر الهیتش//فرومانده از کنه ماهیتش

......................................................

 

7. درک مطلب:2نمره

1-در جمله ی(مرد گفت خداوندش را بگوی که گرگ ببرد ) منظور از خداوند چیست؟

      الف. پروردگار          ب. صاحب           ج. غلام   

 

2-در مصرع (چون برآید این همه گلهای نغز کامکار) منظور از گل کامکار چیست؟

الف. گل خوب و خوش    ب. گل قرمز            ج. گل بسیار سرخ    

 

 

3-در جمله ی ( یکی را به خاک اندر آرد ز تخت) منظور چیست؟

الف. خداوند یکی را به خواری و ذلت می کشاند

ب. خداوند یکی را به عزت و پادشاهی می رساند

ج.خداوند هر که را بخواهد به نابودی و مرگ می رساند

 

 

با آرزوی بهروزی  

 موضوعات مرتبط: آزمون ادبیات هشتم( جدید)

تاريخ : ۱۳٩٤/۸/٥ | ٥:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()