ارکان تشبیه در بیت:خلیل آتشین نفس...و

 

 

 

سلام. خسته نباشید. چند تا سوال داشتم

ارکان تشبیه توی این مصرع چیه؟.


خلیل آتشین سخن، تبر به دوش بت شکن


معنی این بیت چیه:
شهریار غزلم خواند غزالی وحشی

بد نشد با غزلی صید غزالی کردیم

پاسخ:

سلام و سپاس.

 

سخن :مشبه

آتشین: مشبه به

وجه شبه: تأثیر و نفوذ سخن در دیگران

این تعبیری است خطاب به امام زمان سلام الله علیه  که شاعر ایشان را  ابراهیم خلیل علیه  السلام و تبر به دوش زمانه ای تعبیر کرده است . با رجعت امام علیه السلام از  آداب و رسوم غلط جامعه ی امروزه که همان بازگشت به دوره ی جاهلیت است نابود می شود .

سنگ و چوب که امروزه خدای عده ای شده همان وابستگی ها و تعلقات شدیدی است که نسبت به مال و ثروت و... پدیدار است. پول و ثروت و اسکناس و اینترنت و ماهواره و...که ساخت ان  یا از سنگ است یا از چوب و به طور کلی تعلقات دنیوی

 

پاسخ2

این بیت از غزل معروف شهریار است یعنی :

کسی که خود همچون غزال و آهویی وحشی (زیبا و خوب رو) بود به من لقب شهریار غزل داد و از من تعریف کرد.چه خوب شد که توانستم با یک غزلی ، غزالی (آهویی (استعاره از آن خوب رو) را شکار کنم.

 

 

نقل است که استاد شهریار در جائی غزلخوانی کرد. پس از اتمام، دختر خانمی بلند شد و خطاب به استاد گفت :
استاد! حقا که شهریار غزل هستید!
استاد هم بلافاصله و فی البداهه این بیت را سرود :

شهریار غزلم خواند غزالی وحشی بد نشد، با غزلی، صید غزالی کردیم...

این بداهه سرایی بهانه یی شد برای تولد یک غزل زیبا. :

امشب از دولت می دفع ملالی کردیم

این هم از عمر شبی بود که حالی کردیم

ما کجا و شب میخانه خدایا چه عجب

کز گرفتاری ایام مجالی کردیم

تیر از غمزه‌ی ساقی سپر از جام شراب

با کماندار فلک جنگ وجدالی کردیم

غم به روئین‌تنی جام می انداخت سپر

غم مگو عربده با رستم زالی کردیم

باری از تلخی ایام به شور و مستی

شکوه از شاهد شیرین خط و خالی کردیم

روزه‌ی هجر شکستیم و هلال ابروئی

منظر افروز شب عید وصالی کردیم

بر گل عارض از آن زلف طلایی فامش

یاد پروانه‌ی زرین پر و بالی کردیم

مکتب عشق بماناد و سیه حجره‌ی غم

که در او بود اگر کسب کمالی کردیم

چشم بودیم چو مه شب همه شب تا چون صبح

سینه آئینه‌ی خورشید جمالی کردیم

عشق اگر عمر نه پیوست به زلف ساقی

غالب آنست که خوابی و خیالی کردیم

شهریار غزلم خواند غزالی وحشی

بد نشد با غزلی صید غزالی کردیم

  

 

 موضوعات مرتبط: شهریار غزلم خواند , خلیل آتشین نفس یعنی چه؟

تاريخ : ۱۳٩۳/۸/٢٦ | ۸:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

موارد آزمون

به نام هستی بخش هستی آفرین

آزمون ادبیات پایه ی هشتم                             آبان 93                               35 دقیقه

1

معانی واژگان

 معانی واژگانی را که زیر آن خط کشیده شده، بنویسید. 2نمره

 

کشور ما سرزمین سپند فرّ و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است.

 

کشاورزان قدرت دفع ملخ را ندارند.

 

فرش هایش از گلیم و بوریا ست

 

2

شناخت واژگان

کدام واژه مفرد است؟  5/. نمره

 

الف. خفاشان       ب. ارمغان        ج.  تماثیل        د.  اصول

3

شناخت واژگان

کدام  دو واژه متضاد و مخالف یکدیگرند؟  5/. نمره

 

الف.فراز و نشیب       ب. خُرد و کوچک       ج. چشم و چراغ    د. زشتی و پلشتی

4

تاریخ ادبی

نویسندگان آثار زیر را نام ببرید.1 نمره

 

به قول پرستو.........................         فرزند ایران............................

5

دانش زبانی

در کدام جمله تعداد متمم ها بیشتر است؟5/. نمره

الف.فرمان روا بر تعداد چوب ها افزود.

ب. با قدرت خیال خود به آینده بروید.

ج. بعد به آسمان نگاه کرد و لبخندی زد.

د. مهربان وساده و بی کینه است.

7

فعل جمله ی زیر از چه مصدری گرفته شده است؟ 5/.نمره

               "بر بالای گردن طاووس کاکلی سبز رنگ روییده است."

الف. رویاندن      ب. استن        ج. روییدن         د. رویید

8

 بن ماضی فعل  " دارد" چیست؟ 5/. نمره

الف. بدار         ب. دارن       ج. داشتن     د. داشت

 

9

اجزای اصلی تشکیل دهنده ی جمله کدام است؟  5 /.نمره

 

الف.اسم و فعل   ب. فعل و مفعول      ج. فعل     د. اسم و نهاد

10

 

با توجه به جمله ی زیر:

 " خود رابشناس و پروردگار پاک را سپاس بگزار به پاس آن که تو را فرزند ایران برگزید."

همه ی گزینه های آمده، (مفعول) است،مگر......    5/. نمره

الف. خود     ب .  پروردگار     ج. تو     د.   پاک

11

دانش ادبی

 با توجه به آن چه در نکته ی صفحه ی چهارده کتاب خوانده اید،ساختار ابیات ردیف (الف )را با ابیات ردیف(ب) مقایسه کنید.  1نمره

 

الف. پیش از این ها فکر می کردم خدا    خانه ای دارد میان ابرها

 

ب. بشر ماورای جلالش نیافت   بصر منتهای جمالش نیافت

 

.........................................................................................................

 

12

دانش ادبی

 آرایه های ادبی هر عبارت،در کدام گزینه درست آمده است؟ علامت بزنید. 1 نمره

 

 

لبخند تو خلاصه ی خوبی هاست.           الف. واج آرایی       ب.  مراعات نظیر

 

برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه.     الف.  تشبیه         ب. تشخیص

 

13

دانش ادبی

 در جمله ی "ملخ دو پای داس مانند دارد."  وجه شبه چیست؟بنویسید. 5/. نمره

..........................................

14

معانی متون

عبارات  زیر را به نثر روان برگردانید و معنا کنید. 2نمره

تن و جانت بی گزند و میهنت آبادان باد!......................................................

 

از کجا گردد پدیدار این همه نقش ونگار؟.......................................................

 

15

درک مطلب

در عبارات زیر،منظور از کلماتی را که مشخص شده، بنویسید.( از توضیح اضافه و معنای همه ی جمله بپرهیزید.)  2 نمره

 

"چون بر آید این همه گل های نغز کامکار" منظور از گل کامکار چیست؟.....................

 

"می دانم تو ایران را از بن جان دوست داری" منظور از بن جان چیست؟..........

 

"غلام گفت:خداوندش رابگوی که گرگ ببرد"منظور از خداوند چیست؟...................

 

"تو فرزند ایران و شیر شیران هستی" منظور از شیر شیران چیست؟...................

 

توفیق رفیق راهتان!

 

 موضوعات مرتبط: آزمون ادبیات پایه 8مستمر

تاريخ : ۱۳٩۳/۸/٢٦ | ۸:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()